Comunicat de presă

Întâlnirea ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare Angel Tîlvăr cu consulii onorifici ai României în Brazilia


Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare Angel Tîlvăr a avut astăzi, 25 mai 2015, o întrevedere cu consulul onorific al României în statul Santa Catarina - Brazilia, Edson Roberto Dreher şi cu consulul onorific al României în statul Parana - Brazilia, Orcival Henning.
Cu prilejul acestei întâlniri, consulii onorifici au făcut o prezentare a comunităţilor româneşti din cele două state braziliene şi a preocupărilor şi aşteptărilor acestora.  Totodată, au fost trecute în revistă acţiunile desfăşurate de românii din Brazilia în scopul păstrării elementelor identitare româneşti şi au fost adresate mulţumiri pentru sprijinul primit, în acest sens, din partea statului român.
Demnitarul român a exprimat satisfacţia cu privire la faptul că, în acest an, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe susţine un proiect educaţional, dezvoltat de o asociaţie românească în vestul provinciei Santa Caterina, prin care sunt puse la dispoziţia membrilor comunităţii cursuri de limba romană.  Ministrul delegat Angel Tîlvăr a subliniat disponibilitatea autorităţilor române de a sprijini, în cadrul sesiunilor de finanţare sau prin intermediul acţiunilor proprii ale DPRRP - MAE şi alte tipuri de proiecte, cum ar fi cele destinate mass media de limba romană.  Interlocutorii au agreat continuarea dialogului iniţiat, în scopul dezvoltării unor proiecte diverse şi vizibile, care să contribuie la afirmarea şi promovarea identităţii lingvistice, culturale şi spirituale a comunităţilor româneşti din Brazilia.

Google Tradutor

Comunicado de imprensa

A reunião do ministro delegado para as relações com os romenos do exterior Angel Tîlvăr com os cônsules honorários da Roménia no Brasil

O ministro delegado para as relações com os romenos do exterior angel tîlvăr teve hoje, 25 de maio de 2015, uma reunião com o cônsul honorário da Roménia no estado de Santa Catarina-Brasil, Edson Roberto Dreher e com o cônsul honorário da Roménia no estado do Paraná - Brasil, Orcival Henning.
- lo no âmbito desta reunião, os cônsules honorários fizeram uma apresentação das comunidades romenos dos dois estados do Brasil e as preocupações e expectativas dos mesmos. Além disso, foram passados em revista as ações realizadas pelos romenos do Brasil, a fim de preservar a identidade dos elementos romenos e foram dirigidos agradecimentos pelo apoio que recebi, neste sentido, por parte do estado português.
Demnitarul Português manifestou a sua satisfação quanto ao facto de, este ano, o departamento condições para a relação com os romenos de todos os cantos do ministério dos negócios estrangeiros mantém um projeto educacional, desenvolvido por uma associação romena no oeste da província de Santa Catarina, por que são colocados à disposição Os membros da comunidade cursos de língua romana. O Ministro Delegado Angel tîlvăr sublinhou a disponibilidade das autoridades romenas para apoiar, no âmbito das sessões de financiamento ou através de acções próprios do dprrp-Mae e outros tipos de projetos, tais como as destinadas a mídia de língua romana. Os intervenientes acordaram o prosseguimento do diálogo iniciado, para o desenvolvimento de projectos diversos e visíveis, que contribui para a afirmação e a promoção da identidade linguísticos, culturais e espirituais das comunidades romenos do Brasil.